You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.

Installatie inspectie

Voordat de nieuwe opslag methode in gebruik kan worden genomen moet er worden gecontroleerd of het allemaal gemonteerd is op de juiste manier en of het op de juiste manier in gebruik kan worden genomen.

Doorlopende inspecties

Magazijninrichting moet doorlopend worden geinspecteerd op haken, aanrijbeschadigingen en andere punten die effect kunnen hebben op de levensduur van het product.

Periodieke inspecties

De magazijninrichting moet iedere 12 maanden gecontroleerd worden of het nog steeds aan de installatie en werk eisen voldoet. Deze inspecties moeten door een hiervoor opgeleid persoon gedaan worden. Een geschreven verslag over de technische staat en mogelijke aandacht of verbeterpunten dient de persoon te krijgen die verantwoordelijk is voor de magazijninrichting.