You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.

Installatie inspectie

Voordat een nieuw opslagsysteem in gebruik mag worden genomen moet deze worden gekeurd. Deze keuring moet voor in gebruikname van de installatie worden uitgevoerd door een deskundige.

Doorlopende inspecties

Magazijnstellingen moeten doorlopend visueel worden geinspecteerd op inhaking van de liggers, beschadigingen en andere punten die effect kunnen hebben op de veiligheid.

Periodieke BMWT inspecties

Magazijninrichting en andere arbeidsmiddelen moeten periodiek worden gekeurd, de ondergrens voor de keuringsfrequentie is één keer per jaar. De keuringen moeten worden uitgevoerd door een deskundige. Onze gecertificeerde BMWT-Keurmeesters weten aan welke eisen en normen een stelling of Radioshuttle moet voldoen. Als bewijs van een uitgevoerde BMWT-inspectie ontvangt de opdrachtgever een keuringsrapport.